Month: syyskuu 2018

Seppo-mobiilipeli taidekasvatuksellisena metodina

Taidekasvatuksesta

Galleriassa

Lukio-opiskelijat tulevat monenlaisista taustoista ja monet kokevat nykytaiteen vieraana ja vaikeatajuisena. Mobiilipelaamisen kautta olemme saaneet opiskelijat kiinnostumaan taidenäyttelyistä ja tekemään niissä näkemistään teoksista monimediaisia omia tulkintojaan. Uskomme, että heidän kynnyksensä lähestyä nykytaidetta on merkittävästi alentunut positiivisen kokemuksen myötä.  

 

Taustaa 

Olemme käyttäneet Seppo-peliä kuvataiteen näyttöpäivänä ohjaamassa opiskelijoita tutustumaan Helsingin taidegallerioihin. Tavoitteena on ollut kannustaa ja rohkaista heitä käymään omatoimisesti näyttelyissä. Samalla opiskelijat ovat oppineet näyttelykäyttäytymistä ja ovat oivaltaneet ilmaisen taidetarjonnan runsauden.  

Ennen Seppoa kävimme galleriakävelyllä yhdessä opiskelijoiden kanssa. Tällöin heidän tuli kulkea opettajan perässä galleriasta toiseen. He kokivat sen toisaalta vaihteluna luokkaopetukseen, mutta toisaalta hieman tylsänä patikointina. Mukaan he saivat silloinkin tehtäviä, mutta ne rajoittuivat lähinnä kirjoitustehtäviin kynällä ja paperilla. Yleensä opiskelijat jaksoivat käydä enintään viidessä galleriassa.  

Pelilauta

Seppo-peli toi mukaan hieman leikkimielistä kilpailua, omaehtoisuutta ja kykyä vaikuttaa siihen, mihin galleroihin ja minkälaisiin tehtäviin sai paneutua. Kierrokseen on Seppo-pelissäkin kuulunut käydä viidessä galleriassa, mutta usein opiskelijat käyvät useammissa, koska eivät malta lopettaa kierrosta. Myös opettajien valmistamat multimediaaliset galleriakohtaiset tehtävät on koettu mielekkäämmiksi ja niitä opiskelijat tekevät mielellään tekemisen ilosta enemmän kuin heiltä edellytetään. Kahdella viimeisellä galleriakävelyllä on mukana ollut opiskelijoita, jotka ovat halunneet nähdä kaikki galleriat vaihtoehtoisista neljästätoista galleriasta.  

Pelin rakentamisesta 

Peli-intoa

Seppo-pelin rakentaminen on opettajan näkökulmasta varsin helppoa ja antaa mahdollisuuden muokata tehtäviä monenlaisella tavalla. Taidekasvatuksen ytimessä on itseilmaisu ja mahdollisuus tuottaa itse valokuvia, ääntä ja videoita. Tähän asti kaikilla opiskelijoilla mukana olleilla matkapuhelimilla näiden tuottaminen ja lataaminen Seppo-alustalle on ollut sujuvaa eikä minkäänlaisia ongelmia ole ollut, mikä on hämmästyttävää. Opettajina olemme voineet luottaa tekniikan toimivuuteen ennenkokemattomalla tavalla. Galleriakierroksella tekniikka on kuitenkin asettunut vain välineen asemaan ja gallerioiden tarjoamat taidekokemukset ovat olleet huomion etusijalla.  

Koska Seppo tarjoaa vain pelialustan, on varsinainen sisällöllinen rakentaminen opettajan vastuulla. Ensimmäisillä kerroilla työtä on paljon, mutta koska samoja tehtäviä voidaan varioida ja monistaa, työ helpottuu kerta kerralta. Pelialustan kehittymisen myötä opettaja voi halutessaan tehdä tapahtumista tai peleistä monikerroksisia ja hyvinkin mutkikkaita. Toisaalta muiden jakamia perusmalleja voi hyödyntää ja jakaa omia ideoitaan edelleen kehitettäväksi.

Pelaajat-teos

 

 

Teksti: kuvataideopettajat Timo Kuohukoski ja Minna Eskola

Kuvat: Timo Kuohukoski

Advertisement