Month: joulukuu 2017

Medialukion edustajat Mediapäivässä

Mediapäivä, vuosittain järjestettävä mediatoimialan kärkitapahtuma, sai tänä vuonna edustusta myös Helsingin medialukiosta. Medialinjalaisista muodostettu ryhmä osallistui tämänvuotisen Mediakirjan sisällön luomiseen. Kirjan sisällöstä oli tänä vuonna vastuussa päätoimittajan roolissa Ville Blåfield, ja kirjan tavoitteena on pyrkiä luotaamaan kotimaisen median tilannetta tällä hetkellä ja tulevaisuudessa. Kirja julkistettiin Mediapäivässä 14.11.2017, ja paikalla olivat koulumme opiskelijat Nuutti Ruotsalainen, Santeri Edelmann, Vilma Lonka, Leevi Toija ja Timo Väisänen.

Nuutti Ruotsalainen ja Timo Väisänen (kesk.) osallistuivat Mediakirjan sisällön tuottamiseen toimittaja Ville Blåfieldin (vas.) kanssa.

“Kuulimme projektista Medialinjan oppilaina opettajiltamme, jotka olivat saaneet kyselyä aiheesta Ville Blåfieldilta”, kertoo Nuutti Ruotsalainen. Hänen mukaansa Mediakirjassa pyrittiin tänä vuonna näyttämään media nuorten näkökulmasta, joten medialinjalaiset pääsivät osallistumaan tämän toteuttamiseen käytännössä. “Teimme aiheen tiimoilta myös kuvausprojektia, pääsimme studiokuvauksiin ja saimme itse analysoida omaa mediankäyttöämme”, Nuutti lisää.

Mediakirjan sisällön tuottamiseen sisältyneestä valtavasta työmäärästä huolimatta Ruotsalainen ei missään vaiheessa kokenut tehtävää kovinkaan haastavaksi. Hänen mielestään kirjan suunnittelu oli ennemminkin mielenkiintoinen ja uusia näkemyksiä avaava kokemus.

Timo Väisänen on samaa mieltä Ruotsalaisen kanssa. Hänen mukaansa aluksi vallitsi lievä hämmennys, sillä hän ei ollut varma millaista työpanosta nuorilta vaadittiin. Loppujen lopuksi projekti ei hänen mukaansa ollut kuitenkaan kovinkaan haastava.

 

Tämänvuotinen Mediakirja oli tapahtumassa näyttävästi esillä.

Mediapäivä-tapahtuma kokosi jälleen kerran yhteen alan toimijat ja vaikuttajat, joten paikalla oli kyseisenä päivänä monia mediamaailman suurnimiä. “Tuntui hieman oudolta nähdä oma nimi kansanedustajien ja toimitusjohtajien seurassa”, Nuutti Ruotsalainen kertoo. Hämmennyksestä huolimatta hän kuitenkin koki, että korkea-arvoisten henkilöiden seurassa oleskelu lisäsi myös vastuun tunnetta. Timo koki tilaisuuden muuttaneen hänen näkemystään median maailmasta. “Se oli tosi siistiä”, hän kuvailee kokemusta.

Tapahtumassa käsiteltiin moninaisia mediaan liittyviä ajankohtaisia aiheita, muun muassa valheellisia uutisia.

Tapahtumassa olleet koulumme medialinjalaiset pääsivät käymään keskustelua erilaisten tahojen kanssa muun muassa nuorten nykyajan mediankäytöstä. Nuutti Ruotsalainen koki Helsingin Medialukion tulleen hyvin edustetuksi. “Hyvä, että meitä nuoriakin kuunnellaan!” hän toteaa.

Mediapäivä-tapahtumassa tänä vuonna esitelty Mediakirja oli useiden viikkojen vaivannäön tulos, joten on selvää, että mukana olleet nuoret kokivat oppineensa jotain uutta prosessin aikana. “Vaikka emme itse olleet mukana kirjan varsinaisessa kirjoittamisesta, opimme paljon kirjan tekemisen etenemisestä”, Ruotsalainen toteaa. Timo koki tapahtuman inspiroineen häntä. Molemmilla nuorilla jäi tapahtuman jälkeen kiinnostus osallistua vastaavaan projektiin myös vastaisuudessa, ja erityisesti Nuutti suhtautui ideaan avoimesti. “Tämänkaltaisia projekteja saisi olla enemmänkin – Medialukiossa on taitavia ja innovatiivisia nuoria!” hän totesi innoissaan. Hänen mukaansa kokemus oli avartava, kannustava ja mielenkiintoinen.

Teksti: Leo Heinämäki

Kuvat: Nuutti Ruotsalainen ja Timo Väisänen

Advertisement

Sarjakuvatyöpaja Melussa

IMG_20171122_113739

KU1-kurssilaiset pääsivät tutustumaan sarjakuvantekemiseen kahdella oppitunnilla, joilla perulaistaustainen sarjakuvataiteilija Luis Bellido piti työpajan, jossa käsiteltiin ennakkoluuloja, rasismia ja median esittämiä kuvia eri kulttuureista.

Tehtävänä oli ensin itse pohtia jokin havaittu tilanne/ongelma joko omasta arjesta tai uutisista, jonka jälkeen siihen yritettiin keksiä ratkaisu ja kuvata vielä tapahtmien seuraus.

Työpaja oli Goethe-instituutin ja Sarjakuvakeskuksen tarjoama.

Juulia Jurvanen

sarjis9